За нас

Фирма "Морей" ЕООД е основана през 2005 г. с предмет на дейност - внос, търговия и сервиз на машини и резервни части за месопреработвателната промишленост.

Целта на фирмата от самото начало е задоволяване производствените и месопреработващите нужди посредством водещи европейски фирми.Доставка, монтаж и поддръжка на всички предлагани машини и оборудване.

Фирмата разполага с специализиран технически екип за осигуряване качественото обслужване на машините и съоръженията както за гаранционно така и за следгаранционно обслужване.

Основните ни клиенти са месопреработвателни предприятия, кланници, цехове,магазини, супермаркети и ресторанти.

Високото качество на внасяните от нас машини и резервни части, осигуряването на здравословна и безопасна работа с тях и спечелване на общественото доверие е персонален ангажимент на всеки член от фирмата.Всички машини и обурудването е съобразено в съответствие с изискванията на европейските стандартите.